Ενημέρωση για την Πληρωμή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων

 

Αγαπητέ/η,

 

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε ότι για τα τμήματα που έχουν λήξει και για όσους ωφελούμενους έχουν αποπερατώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης και τηρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, έχει ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμών.

 

Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται κατά χρονολογική σειρά και επομένως η πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων λαμβάνει χώρα σταδιακά. Ως εκ τούτων, το αμέσως προσεχές διάστημα θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί η πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων σας.