Ξεκίνησαν τα πρώτα τμήματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης και τουρισμού».

 

Ξεκίνησαν στο πλαίσιο της Πράξης είκοσι ένα (21) τμήματα κατάρτισης με τη συμμετοχή συνολικά 436 ωφελούμενων. Από τα τμήματα αυτά:

  • 6 αφορούν την ειδικότητα «Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης»,
  • 13 αφορούν την ειδικότητα «Στέλεχος διαχείρισης οργανωσιακής κουλτούρας και συστημάτων διαχείρισης χρόνου (Time Management)»
  • 2 αφορούν την ειδικότητα «Ειδικός διατροφικών προτύπων και εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου».