Συνεχίζεται η υλοποίηση της Πράξης με νέα τμήματα κατάρτισης

 

Ξεκίνησαν τρία (3) νέα τμήματα κατάρτισης με τη συμμετοχή 58 ωφελούμενων.

Και τα 3 τμήματα αφορούν την ειδικότητα «Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management)».