59 ωφελούμενοι της Πράξης ξεκίνησαν την κατάρτισή τους στο πλαίσιο της Πράξης

 

Τρία (3) νέα τμήματα κατάρτισης με τη συμμετοχή 59 ωφελούμενων ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο.

Τα 2 τμήματα αφορούν την ειδικότητα «Ειδικός διατροφικών προτύπων και εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου», ενώ το τρίτο τμήμα αφορά την ειδικότητα Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management)».