Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα τμήματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης

 

Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα εννέα τμήματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης και οι 186 συμμετέχοντες σε αυτά συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης με σημαντικά ποσοστά επιτυχίας. Επίσης, τρία (3) νέα τμήματα κατάρτισης ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2022 με 43 συνολικά ωφελούμενους.

Δύο τμήματα αφορούν την ειδικότητα «Στέλεχος διαχείρισης οργανωσιακής κουλτούρας και συστημάτων διαχείρισης χρόνου (Time Management), ενώ το τρίτο αφορά την ειδικότητα «Ειδικός διατροφικών προτύπων και εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου».