Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Ανακοινώσεις - Νέα

 19 Sep 2022 Ενημέρωση για την Πληρωμή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων
 05 Jul 2022 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ωφελουμένων Β΄ ΚΥΚΛΟΥ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ (mis 5035163)
 24 Jun 2022 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ωφελουμένων Β΄ ΚΥΚΛΟΥ για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ (mis 5035163)
 24 May 2022 Ανακοίνωση 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων, Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035163
 03 Mar 2022 Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα τμήματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης
 23 Feb 2022 Πολλαπλά οφέλη θα έχουν οι ωφελούμενοι της πράξης
 04 Feb 2022 59 ωφελούμενοι της Πράξης ξεκίνησαν την κατάρτισή τους στο πλαίσιο της Πράξης
 13 Jan 2022 Συνεχίζεται η υλοποίηση της Πράξης με νέα τμήματα κατάρτισης
 23 Dec 2021 Ξεκίνησαν τα πρώτα τμήματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και σ
 07 Sep 2021 Οριστικά Αποτελέσματα Επιλογής,Πράξη:«Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα»
 29 Aug 2021 Προσωρινά Αποτελέσματα Επιλογής,Πράξη:«Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα»
 17 May 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ